Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Sharp Manufacturing Poland sp. z o.o. w Łysomicach pod nazwą: Fabryka modułów LCD, w latach 2006-2010, przedłożona przez

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Sharp Manufacturing Poland sp. z o.o. w Łysomicach pod nazwą: Fabryka modułów LCD, w latach 2006-2010, przedłożona przez ministra gospodarki.


W związku ze światowym kryzysem finansowym, zmniejszył się popyt na wyroby elektroniczne, co odbiło się na kondycji spółki Sharp.

Zgodnie z aktualnymi możliwościami Sharp Manufacturing Poland sp. z o.o. zobowiązała się do poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości 462 500 000 zł (poprzednio 595 500 000 zł) i utworzenia 2138 miejsc pracy do końca 2011 r. i utrzymania ich przez co najmniej 5 lat od momentu utworzenia (przy czym miejsca pracy stworzone w 2006 r. zostaną utrzymane co najmniej do końca 2011 r.). Wśród nowo zatrudnionych 91 osób ma się legitymować wyższym wykształceniem. Poprzednio inwestor deklarował utworzenie 3000 miejsc pracy do końca 2010 r. i utrzymanie ich przez co najmniej 5 lat. Program będzie realizowany do końca 2011 r.

Łączne nakłady na realizację programu, w tym z budżetu państwa, wyniosą 56 157 599 zł. Wpływy do budżetów: państwa i samorządu terytorialnego oszacowano na 238 181 883 zł. Planuje się, że dodatkowo w otoczeniu inwestycji zatrudnienie znajdzie ok. 2000 osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Zobacz także