Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Bridgestone Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim pod nazwą: Fabryka opon do samochodów ciężarowych i do autob

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Bridgestone Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim pod nazwą: Fabryka opon do samochodów ciężarowych i do autobusów, w latach 2006-2010, przedłożona przez ministra gospodarki.


Ze względu na sytuację makroekonomiczną i ogólnoświatowy spadek zapotrzebowania na opony do samochodów ciężarowych i autobusów firma Bridgestone Stargard Sp. z o.o. musiała zweryfikować swoje plany dotyczące zatrudnienia.

Firma zobowiązała się ukończyć inwestycję do końca 2010 r. Ma też ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 794 000 000 zł do końca 2010 r. i utrzymać inwestycję przez co najmniej 5 lat od dnia jej zakończenia. Zmienić ma się jedynie liczba tworzonych miejsc pracy. Zgodnie z obecnymi deklaracjami, ma ich powstać 600 do końca 2010 r. i powinny być utrzymane przez co najmniej 5 lat od daty utworzenia. 194 stanowiska pracy mają być dla osób z wyższym wykształceniem. Pierwotnie planowano utworzenie 759 miejsc pracy i utrzymanie ich przez co najmniej 5 lat od dnia utworzenia.

Łączne nakłady z budżetu państwa na realizację programu wyniosą 6 388 967 zł i mają być przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją. Szacuje się, że do budżetów: państwa i jednostek samorządu terytorialnego powinno trafić 84 557 881 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Zobacz także