Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Szczecinie przez UniCredit Business Partner Socjeta per Azioni Oddział w Polsce i BA-CA Administrartion Services GmbH Oddzi

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Szczecinie przez UniCredit Business Partner Socjeta per Azioni Oddział w Polsce i BA-CA Administrartion Services GmbH Oddział w Polsce pod nazwą: Centrum Ekspertyz dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej w ramach centrum usług wspólnych, w latach 2009-2010, przedłożona przez ministra gospodarki.


Niezbędne korekty wynikają z konieczności uwzględnienia zmian organizacyjnych i dostosowania programu do obecnych możliwości inwestora. Po pierwsze chodzi o zmianę nazwy polskiego oddziału, która będzie brzmieć: UniCredit Business Partner Societa Consortile per Azioni Spółka Akcyjna o charakterze Konsorcjum Oddział w Polsce i UniCredit Business Partner GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Po drugie spółka zweryfikowała plany dotyczące parametrów inwestycyjnych.

Firma zadeklarowała poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 10 732 408 zł do końca 2011 r. i utrzymanie inwestycji przez co najmniej 5 lat od dnia jej zakończenia. Pierwotnie nakłady zaplanowano na 18 497 800 zł. Redukcja dotknęła też planowane miejsca pracy. Miało ich powstać 435. Obecnie firma chce utworzyć 340 miejsc pracy (dla osób z wyższym wykształceniem) do końca 2010 r. i utrzymać je przez co najmniej 5 lat od daty powstania.

Szacuje się, że wsparcie z budżetu na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją wyniesie 1 338 136 zł. Do budżetów: państwa i samorządu terytorialnego powinno trafić 1 658 553 zł. Dodatkowo w otoczeniu inwestycji powinno powstać 60 nowych miejsc pracy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Zobacz także