Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2021”

Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2021”, przedłożoną przez ministra rozwoju, pracy i technologii.


Program związany z udziałem Polski w  Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju został dostosowany do decyzji Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Biura Wystaw w Paryżu dotyczącej przesunięcia o rok terminu organizacji EXPO 2020.

  • Światowa Wystawa EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich miała się odbyć od 20 października 2020 r. do 10 kwietnia 2021 r. Udział w EXPO 2020 potwierdziły 192 kraje.
  • W związku z COVID-19 Międzynarodowe Biuro Wystaw w Paryżu zdecydowało o przesunięciu organizacji EXPO 2020 – wystawa w nowym terminie odbędzie się w dniach 1 października 2021 r. – 31 marca 2022 r.
  • W uchwale zaktualizowany został harmonogram wykonania poszczególnych zadań związanych z przygotowaniami i udziałem Polski w EXPO 2020.
  • Środki finansowe zaplanowane na realizację programu zostały przesunięte na lata 2021-2022.
  • Zadania zaplanowane do realizacji podczas EXPO 2020 przesunięto o rok. Dotyczy to w szczególności funkcjonowania polskiego pawilonu (m. in. zapewnienie operatora i obsługi pawilonu, mediów, wynajem mieszkań), działań programowych, w tym programu gospodarczego oraz działań informacyjno-komunikacyjnych.

Zobacz także