Uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”

Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, przedłożoną przez ministra infrastruktury.


Zmieni się wartość, zakres i harmonogram programu związanego z budową drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

  • Obecna wartość programu zwiększy się z 880 mln zł do 1,98 mld zł.
  • Wzrost kosztów inwestycji spowodowany jest zmianą cen materiałów i robót budowlanych oraz nowymi inwestycjami wynikającymi z rozwiązań projektowych, które nie były dostępne na etapie opracowywania i przyjęcia programu w 2016 r. Ponadto, projekty budowlane i koncepcja realizacji inwestycji musiały zostać dostosowane do restrykcyjnej – ze względu na realizację inwestycji w obszarach Natura 2000 – decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. 
  • Nowymi elementami inwestycji, których realizacja nie była planowana w 2016 r. są m.in.:

- likwidacja mostu pontonowego stanowiącego przeszkodę nawigacyjną na rzece Elbląg w miejscowości Nowakowo i budowa w tym miejscu nowego mostu, która miała być realizowana przez samorząd terytorialny;
- budowa nowego mostu zwodzonego obrotowego na Mierzei Wiślanej zamiast planowanego wcześniej mostu zwodzonego podnoszonego – chodzi o poprawę płynności ruchu samochodowego oraz zwiększenie odporności konstrukcji na silny wiatr; nowe rozwiązanie daje także możliwość awaryjnego otwarcia mostu przy braku zasilania;
- budowa sztucznej wyspy w celu odkładu urobku, który planowany był do odkładania na brzegach Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej. Na wyspie zostaną utworzone warunki do utrzymywania siedlisk odpowiednich dla ptaków;
- pogłębienie wejścia do Portu Elbląg.

  • Zmianie ulegnie także harmonogram programu. Końcowy termin realizacji inwestycji zostanie wydłużony o 3 miesiące – do końca I kwartału 2023 r. Powodem zmiany terminu jest wydłużenie procedury przetargowej oraz konieczność pogłębienia wejścia do Portu Elbląg.

Dzięki budowie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską zapewniony zostanie swobodny dostęp do portów Zalewu Wiślanego. Zwiększy się także możliwość  działania polskiej Marynarki Wojennej oraz poprawi się bezpieczeństwo związane z użyciem jednostek ratownictwa morskiego (SAR). Budowa toru wodnego – niezależnego od sytuacji międzynarodowej i w pełni kontrolowanego przez Polskę – stworzy warunki dla stabilnego rozwoju regionu Zalewu Wiślanego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Zobacz także