Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Łodzi przez Nordea Bank AB Oddział w Polsce pod nazwą: Centrum operacyjne, w latach 2011-2013, przedłożona przez ministra gospodarki.

Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Łodzi przez Nordea Bank AB Oddział w Polsce pod nazwą: Centrum operacyjne, w latach 2011-2013, przedłożona przez ministra gospodarki.


Nordea Bank AB Oddział w Polsce zamierza utworzyć w Łodzi Centrum Operacji Nordea. Nie będzie ono miało związku z działalnością bankową, ale powinno wzmocnić zaplecze operacyjne i organizacyjne banku na rynkach skandynawskich, tj. w Szwecji, Norwegii, Finlandii i Dani.

Inwestor zobowiązał się do poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości 7 865 820 zł. Zamierza zrealizować projekt do końca 2013 r. i utrzymać inwestycję przez co najmniej 5 lat. Planuje także utworzyć 250 miejsc pracy, w tym 241 dla osób z wyższym wykształceniem, i utrzymać każde z nich przez co najmniej 5 lat od daty utworzenia. Dzięki współpracy z innymi firmami regionu w otoczeniu inwestycji powinno powstać 25 dodatkowych miejsc pracy. Jeśli inwestor wywiąże się ze swoich zobowiązań, to w ciągu 3 lat do budżetów: państwa i jednostek samorządu terytorialnego powinno wpłynąć 4 300 445 zł (z tytułu podatków np. CIT i PIT).

W związku z tą inwestycją zaproponowano wsparcie z budżetu państwa, z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy, w wysokości 1 382 000 zł (wypłacane w latach 2011-2013). Jeśli jednak 31 grudnia 2013 r. wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych będzie niższa niż 6 685 947 zł i powstanie mniej miejsc pracy niż deklarowano – inwestor będzie musiał zwrócić całość otrzymanej pomocy wraz z odsetkami.

Realizacja tego projektu wzmocni pozycję konkurencyjną regionu i przyczyni się do powstania miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanej kadry. Zapewni powiązanie nauki z gospodarką. Umożliwi również szybszy rozwój sektora nowoczesnych usług w Polsce.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zobacz także