Uchwała w sprawie ustanowienia Programu rozwoju systemu transportowego na obszarze Podtatrza do 2030 roku

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu rozwoju systemu transportowego na obszarze Podtatrza do 2030 roku, przedłożoną przez ministra infrastruktury.


Rząd chce poprawić dostęp do regionu Podtatrza, przy jednoczesnym zachowaniu jego walorów kulturowych i środowiskowych. W tym celu modernizowana będzie infrastruktura komunikacyjna oraz budowany system transportowy z wykorzystaniem niskoemisyjnego transportu zbiorowego.

Zasięg działania programu

Program obejmie teren dwóch powiatów: tatrzańskiego i nowotarskiego, wraz z gminami: Zakopane, Bukowina Tatrzańska, Poronin, Kościelisko, Biały Dunajec, Nowy Targ, miasto Nowy Targ, Rabka-Zdrój, Szczawnica, Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Spytkowice, Szaflary.

Obszar ten charakteryzuje się znacznym ruchem turystycznym. Przykładowo – w okresach poza sezonem (marzec – maj oraz październik – listopad) natężenie ruchu na drodze krajowej nr 7 osiągało poziom ok. 16 tys. pojazdów w ciągu doby, podczas gdy w najwyższym sezonie (lipiec – sierpień) było to ok. 24 tys. pojazdów na dobę. Tylko w samym 2018 r. Tatrzański Park Narodowy odwiedziło blisko 4 mln osób.

Forum Współpracy dla Podtatrza

Program będzie koordynowany przez Forum Współpracy dla Podtatrza pod przewodnictwem przedstawicieli samorządu województwa małopolskiego z udziałem władz powiatowych i gminnych oraz Ministerstwa Infrastruktury.

Główne cele programu

 • Zapewnienie infrastruktury transportowej

- Budowa i modernizacja linii kolejowych.
- Budowa i modernizacja dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, w tym rond, łączników, dodatkowych pasów ruchu w sąsiedztwie kluczowych skrzyżowań – w szczególności w celu likwidacji tzw. „wąskich gardeł.”
- Budowa przystanków kolejowych i autobusowych, wraz z pozostałą infrastrukturą dla podróżnych.
- Budowa parkingów P&R i węzłów przesiadkowych.
- Budowa ścieżek rowerowych oraz infrastruktury dla obsługi rowerzystów.
- Rozwój infrastruktury paliw alternatywnych.

 • Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego

- Zakup i wymiana taboru kolejowego i autobusowego, uwzględniająca niskoemisyjność.
- Rozwój połączeń kolejowych, w szczególności Podhalańskiej Kolei Regionalnej.
- Rozwój siatki połączeń autobusowych, w tym dowozowych do przystanków kolejowych i powiązanych z transportem kolejowym.
- Rozwój transgranicznych połączeń w transporcie zbiorowym.

 • Efektywny system zarządzania transportem

- Integracja rozkładów jazdy.
- Integracja systemów taryfowych (autobusy dalekobieżne, podmiejskie, kolej, autobusy miejskie, opłaty za P&R).
- Inteligentne systemy zarządzania ruchem i systemy informacji pasażerskiej,

 

Przykładowe inwestycje

 • Rewitalizacja linii 99 Chabówka-Zakopane – inwestycja podstawowa na linii zakopiańskiej

- Realizacja: do 2023 r.
- Koszt: 356 mln zł.
- Efekt: zwiększenie prędkości pociągów pasażerskich do 120 km/h.

 • Przebudowa dróg przez powiaty przy wsparciu Funduszu Dróg Samorządowych

- Długość dróg objętych projektami: 17,4 km.
- Wartość zadań: 33 mln zł.

 • Przebudowa dróg przez gminy przy wsparciu Funduszu Dróg Samorządowych

- Długość dróg objętych projektami: 21,2 km.
- Wartość zadań: 39 mln zł.

 • Rozbudowa dwóch skrzyżowań na DK47 z ul. Wojdyły i ul. Ustup w Zakopanem

- Realizacja: do 2023 r.
- Koszt: 22 mln zł.

Dalsze przykładowe inwestycje planowane do 2030 r.

 • Rozbudowa linii kolejowej nr 99 o drugi tor na wybranych odcinkach Nowy Targ – Zakopane.
 • Budowa obwodnic – Nowy Targ, Zakopane, Chochołów, Czarny Dunajec, Jabłonka.
 • Budowa drogi DK 7 na odc. Rabka – Chyżne.
 • Budowa rond – Zakopane, Szaflary.
 • Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa na odcinku DK47 Nowy Targ – Zakopane.
 • Uzupełnienie miejskiej sieci drogowej – Zakopane, Nowy Targ.
 • Budowa, modernizacja i rozbudowa dróg powiatowych i gminnych – gmina Kościelisko, Zakopane, Poronin, Brzegi, Wierch Olczański, Wierch Rusiński, Kaniówka.
 • Budowa Centrum Przesiadkowego w Kuźnicach.
 • Budowa parkingów buforowych – Nowy Targ, Zakopane.
 • Budowa parkingów „Park&Ride” przy przystankach Podhalańskiej Kolei Regionalnej.
 • Budowa ścieżek rowerowych oraz sieci wypożyczalni rowerów elektrycznych.
 • Zakup taboru kolejowego oraz niskoemisyjnego taboru autobusowego.

 


Zobacz także