Uchwała w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, przedłożoną przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


W trosce o życie i zdrowie Polaków rząd chce przeprowadzić akcję szczepień na COVID-19. Przyjęcie szczepionki będzie darmowe i dobrowolne. Celem jest możliwie szybkie, skuteczne i bezpieczne rozprawienie się z pandemią – tak, żeby w możliwie krótkim czasie Polacy mogli wrócić do normalnego życia. Rozpoczęcie szczepień planowane jest na I kwartał 2021 r.

Wdrożenie masowych szczepień, przy wysokim procencie osób zaszczepionych, spowoduje powrót do pełnego funkcjonowania  służby zdrowia oraz podniesie efektywność i stabilizację gospodarczą. To także powrót do nauczania stacjonarnego przez dzieci szkół podstawowych i średnich, a także studentów na uczelniach wyższych.

Darmowo i dobrowolnie

Celem rząd jest dostarczenie szczepionek:

 • bezpiecznych i skutecznych,
 • w wystarczającej ilości,
 • w najkrótszym czasie,
 • darmowych i dobrowolnych
 • łatwo dostępnych.

Kolejność szczepień

Rozpoczęcie szczepień planowane jest na I kwartał 2021 r. Pierwsze dawki (tzw. etap 0 szczepień) będą przeznaczone dla osób, które są najbardziej narażone na zakażenie. Są to: pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę), pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

W etapie I ze szczepień skorzystają: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie oraz nauczyciele.

Potem taką możliwość uzyskają kolejne grupy.

Punkty szczepień przeciw COVID-19

Osoby zainteresowane zaszczepieniem będą mogły to zrobić:

 • stacjonarnie w placówkach POZ,
 • stacjonarnie w innych placówkach medycznych,
 • przez mobilne zespoły szczepiące,
 • w centrach szczepiennych szpitali rezerwowych.

Zakup szczepionek

Polska kontraktuje zakup szczepionek w ramach unijnego porozumienia, zawartego pomiędzy Komisją Europejską a państwami członkowskimi o ustanowieniu wspólnego mechanizmu zakupów szczepionek z wyprzedzeniem. Wielkość zamówień jest proporcjonalna do liczby mieszkańców. Harmonogram dostaw jest taki sam dla wszystkich krajów (adekwatny do wielkości).

Według stanu na 12 grudnia 2020 r. KE podpisała 6 umów zakupu z wyprzedzeniem: z firmą Astra Zeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Pfizer / BioNTech, CureVac oraz Moderna.

Polska zdecydowała się na przystąpienie do pięciu z tych umów:

 • Astra Zeneca (16 mln zakupionych dawek),
 • Janssen Pharmaceutica NV (16,98 mln zakupionych dawek),
 • Pfizer / BioNTech (16,74 zakupionych dawek),
 • CureVac (5,65 zakupionych dawek),
 • Moderna (6,69 zakupionych dawek).

Zakupy będą finansowane z budżetu państwa. Szacowany koszt to ok. 2,4 mld zł.

Planowane jest stworzenie funduszu kompensacyjnego dla osób, u których wystąpią niepożądane odczyny poszczepienne (NOP). Szczegółowe zasady tego funduszu zostaną określone w ustawie.

Kwalifikacja do szczepień

Kwalifikacji do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 będzie dokonywał lekarz na podstawie przeprowadzonego badania oraz wywiadu z pacjentem, co zostanie udokumentowane w ankiecie i stosownej dokumentacji medycznej. Nie będzie możliwe prowadzenie badania kwalifikacyjnego na zasadzie teleporady.

Status osoby zaszczepionej

Przyjęcie szczepionki będzie potwierdzone przez specjalny system, który będzie umożliwiał weryfikację zaszczepienia. W związku z tym, osoby zaszczepione będą mogły bez dodatkowych testów korzystać z usług zdrowotnych w publicznej służbie zdrowia, a także nie będą uwzględniane w limitach dotyczących spotkań towarzyskich. Nie będzie także potrzeby odbywania kwarantanny przez zaszczepionych w wypadku kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.

Rząd, po zatwierdzeniu charakterystyk produktów leczniczych szczepionek, rozważy możliwość wprowadzenia kolejnych rozwiązań zwalniających z zasad bezpieczeństwa dla osób zaszczepionych i opublikuje je w rozporządzeniu.

Informacje o szczepionce na dedykowanej stronie internetowej i infolinii

Na potrzeby Narodowego Programu Szczepień utworzona została nowa strona internetowa gov.pl/szczepimysie. Portal będzie na bieżąco aktualizowany i uzupełniany o najświeższe oraz najważniejsze informacje dotyczące działań rządu, ale też oczywiście samego programu szczepień. Na stronie dostępne są przydatne informacje na temat samej szczepionki, zestaw pytań i odpowiedzi, także ważne dane kontaktowe. Informacje na temat szczepień dostępne będą nie tylko w języku polskim, ale też angielskim, rosyjskim i ukraińskim.  

Wkrótce zostanie uruchomiona także całodobowa infolinia wyjaśniająca wątpliwości na temat szczepień. Zainteresowani będą mogli kierować tam swoje pytania, dzwoniąc pod numer 989. Dla osób z zagranicy uruchomiony zostanie numer 22 62 62 989.


Zobacz także