Uchwała w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2019 r.

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2019 r., przedłożoną przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzyma wsparcie z rezerwy celowej na wynagrodzenia w grupie członków korpusu służby cywilnej.

Chodzi o zatrudnienie nowych pracowników lub sfinansowanie wynagrodzeń już zatrudnionych pracowników realizujących nowe zadania lub zadania wynikające ze zmian organizacyjnych. Do tych zadań należą:

  • wdrażanie programu ochrony i kultywacji kultury ludowej i tradycyjnej;
  • nadzór i kontrola nad zwiększoną liczbą jednostek podległych, nadzorowanych
  • i współprowadzonych przez MKiDN;
  • obsługa legislacyjna zmian dotyczących prawa medialnego na poziomie krajowym i europejskim;
  • wydawanie pozwoleń na wywóz zabytków za granicę.

 

 


Zobacz także