Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.


Przewidziano uszczelnienie systemu podatkowego dotyczącego wyrobów akcyzowych, takich jak napoje alkoholowe, susz tytoniowy, czy paliwa. Wprowadzono także zmiany, które mają przeciwdziałać nieprawidłowościom dotyczącym opodatkowania akcyzą samochodów osobowych. Dostosowano ponadto polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Uszczelnienie systemu podatkowego

Uszczelnienie systemu podatkowego będzie dotyczyć obrotu:

 • alkoholem etylowym skażonym,
 • suszem tytoniowym,
 • wyrobami energetycznymi,
 • paliwami opałowymi i żeglugowymi.

Automatyzacja obsługi deklaracji podatkowych

Wprowadzono automatyzację obsługi deklaracji podatkowych i ewidencji związanej z akcyzą.

 • Rozwiązanie to powinno poprawić efektywność jednostek obsługujących
 • i kontrolujących podatnika oraz skrócić czas na załatwienie sprawy dotyczącej zapłaty akcyzy.
 • Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej będą mogły składać dokumenty elektronicznie lub w postaci papierowej.

Rozwiązania dotyczące uszczelnienia systemu akcyzowego

 • Wprowadzono nowe obowiązki w stosunku do samochodów ciężarowych oraz specjalnych (np. pojazdów pomocy drogowej), o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Dotyczy to aut sprowadzanych z Unii Europejskiej oraz wyprodukowanych w kraju.
 • Przy rejestracji takich samochodów potrzebny będzie dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy.
 • Rozwiązania te zahamują mechanizm polegający na sprowadzaniu
 • z krajów UE samochodów osobowych i rejestrowaniu ich jako samochody ciężarowe lub specjalne, aby uniknąć płacenia akcyzy. Dzięki temu system opodatkowania samochodów osobowych będzie bardziej szczelny.

Pozostałe rozwiązania

 • Uszczelniono system uzyskiwania oraz cofania zezwoleń akcyzowych.
 • Umożliwiono prowadzenie działalności na podstawie posiadanych zezwoleń akcyzowych, pomimo powstania zaległości w podatkach, pod warunkiem złożenia odpowiedniego zabezpieczenia.

Zobacz także