Projekt ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów, przedłożony przez ministra aktywów państwowych.


Do końca 2027 r. przedłużone zostanie przekazywanie dotacji budżetowej dla kopalń soli „Bochnia” i „Wieliczka” oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i Kopalni Siarki "Machów" S.A. w likwidacji. Dotychczasowe przepisy umożliwiały przekazywanie takiej dotacji jedynie do końca 2020 r.

Kopalnie soli „Bochnia” i „Wieliczka”

  • Dotacja będzie służyła przeprowadzeniu całkowitej likwidacji niezabytkowych części kopalń soli oraz zabezpieczeniu unikalnych zabytków. Umożliwi to kopalniom kontynuację procesu likwidacji w zakładach górniczych, przy jednoczesnym zachowaniu i ochronie części zabytkowych.
  • Zakończenie zadań związanych z likwidacją ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa zabudowy miejskiej i jest niezbędne dla ochrony cennych wyrobisk.
  • Zaniechanie prac likwidacyjno-zabezpieczających może doprowadzić do destrukcji substancji zabytkowej i w rezultacie spowodować zagrożenie dla obiektów znajdujących się na powierzchni. Może także prowadzić do wystąpienia niekontrolowanych zagrożeń naturalnych i górniczych, a nawet katastrofy górniczej.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

  • Muzeum zarządza kompleksem poprzemysłowych obiektów naziemnych oraz wyrobiskami podziemnymi kopalni "Królowa Luiza" i "Guido". Kopalnie ilustrują rozwój branży górniczej oraz szeroko pojętej kultury górniczej.
  • Ze względu na konieczność zachowania cennego zabytku kultury niezbędne jest wykonanie dużej ilości prac zabezpieczających, aby zachować je w jak najlepszym stanie.

Kopalnia Siarki "Machów" S.A. w likwidacji

  • W wyrobisku byłej Kopalni Siarki „Piaseczno” powstał zbiornik wodny. Wyrobisko to zlokalizowane jest na obszarze ok. 210 ha na terenach gmin Łoniów i Koprzywnica w powiecie sandomierskim oraz w woj. świętokrzyskim.
  • Aby zabezpieczyć tereny przyległe przed podtopieniami niezbędne jest odwadnianie wyrobiska.

Jednocześnie zaprzestane zostanie udzielanie dotacji Centralnej Pompowni „Bolko” sp. z o.o. na finansowanie działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego wchodzącego w skład byłych Zakładów Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały” w Bytomiu. Zadania te przejmie Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. zajmująca się m.in. zabezpieczeniem czynnych kopalń węgla kamiennego przed zagrożeniem wodnym, gazowy i pożarowym ze strony kopalń zlikwidowanych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem jednego artykułu, który zacznie obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


Zobacz także