Projekt ustawy o zasadach współpracy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach współpracy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.


Ustawa będzie wykonywać Porozumienie między Biurem Polskim w Tajpej a Biurem Przedstawicielskim Tajpej w Polsce o współpracy prawnej w sprawach karnych, zawarte w 17 czerwca 2019 r. W porozumieniu ujęto zasady współpracy prawnej w sprawach karnych między Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu. 

Porozumienie obejmuje wzajemną pomoc prawną, ekstradycję, przekazywanie osób skazanych, udzielanie informacji o prawie i praktyce jego stosowania oraz udzielanie informacji dotyczących ścigania i zapobiegania przestępstwom. Porozumienie dotyczy tylko spraw karnych należących do właściwości sądów i prokuratury.

  • W Polsce porozumienie będzie wykonywał Minister Sprawiedliwości i Prokuratura Krajowa, a na Tajwanie Ministerstwo Sprawiedliwości.
  • Porozumienie zawiera klauzulę dotyczącą przekazywania informacji prawnej w celu ścigania i zapobiegania przestępczości – jest to standardowe rozwianie stosowane w zawieranych przez Ministerstwo Sprawiedliwości porozumieniach o współpracy. Chodzi o zademonstrowanie dobrej woli Polski i Tajwanu dążących do współpracy przy ściganiu i zapobieganiu przestępczości poprzez wymianę informacji.
  • Efektem wykonania porozumienia będzie poprawienie efektywności dotychczasowej współpracy. Na zmianach zyska przede wszystkim strona polska, ponieważ kieruje ona większą liczbę wniosków niż tajwańska i jest narażona na długotrwałe oczekiwanie na ich realizację.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Zobacz także