Projekt ustawy o rezerwach strategicznych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rezerwach strategicznych, przedłożony przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


System rezerw strategicznych państwa zostanie przebudowany. Chodzi o bardziej efektywne zabezpieczenie Polski i jej obywateli na wypadek zagrożeń, mogących wywołać zakłócenia w podaży i popycie niektórych towarów i dóbr na rynku. Rozbudowane zostaną zadania Agencji Rezerw Materiałowych, która zmieni nazwę na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS). Nową agencję nadzorował będzie Prezes Rady Ministrów.

Najważniejsze rozwiązania

  • Ulepszony został proces tworzenia i przechowywania rezerw w ramach Rządowego Programu Rezerw Strategicznych, tak aby lepiej odpowiadały one potrzebom bezpieczeństwa państwa.

  • Umożliwiono utrzymywanie rezerw strategicznych na podstawie nowych rodzajów umów o tzw. „pozostawaniu w gotowości”. Chodzi o zapewnienie większej dostępności rezerw i ograniczenie problemów z zakłóceniami w łańcuchach dostaw w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

  • Asortyment i ilości rezerw będzie określał, tak jak dotychczas, Rządowy Program Rezerw Strategicznych, który będzie opracowywany przez Prezesa Rady Ministrów we współpracy z RARS na okres 5 lat.

  • Usprawniono i zoptymalizowano likwidację rezerw strategicznych.

  • Poszerzony został zakres zadań RARS. Chodzi o rozwiązanie problemów związanych z wydawaniem rezerw i dystrybuowaniem ich w oparciu o własne lub wynajęte zdolności logistyczne do odbiorcy końcowego. Dotyczy to także usunięcia wątpliwości interpretacyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami RARS.

  • Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie miała także możliwość wykonywania określonych zadań powierzonych jej przez Prezesa Rady Ministrów. Chodzi o sytuacje dotyczące nieprzewidzianych i nagłych zagrożeń.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Zobacz także