Projekt „Koncepcji programowej udziału Polski w EXPO 2020” – aktualizacja

Rada Ministrów przyjęła projekt „Koncepcji programowej udziału Polski w EXPO 2020” – aktualizacja, przedłożony przez ministra rozwoju, pracy i technologii.


Koncepcja programowa udziału Polski w EXPO 2020” została dostosowana do nowego terminu wystawy: 1 października 2021 r. – 31 marca 2022 r.

  • W związku z COVID-19 i nowym terminem EXPO 2020 w koncepcji programowej uwzględniono m.in. obecne realia gospodarcze oraz nowe zasady funkcjonowania społecznego, a także dokonanie zmian w harmonogramie realizacji projektu.
  • W odniesieniu do udziału Polski w wystawie główny nacisk położono na zrewidowanie obszaru promocji gospodarczej. Szczególnego znaczenia nabiera tworzenie nowych szans, jakie dla polskich przedsiębiorców stwarza udział Polski w EXPO 2020 w Dubaju w kontekście walki z gospodarczymi skutkami pandemii.
  • Główne cele udziału Polski w EXPO 2020 to:

- promocja gospodarcza: wzmocnienie kontaktów gospodarczych Polski z Państwem Zjednoczonych Emiratów Arabskich (krajem-gospodarzem wystawy) oraz całym rejonem Bliskiego Wschodu – w szczególności, jeśli chodzi o wspieranie polskich przedsiębiorców w poszukiwaniu nowych rynków zbytu oraz budowaniu trwałych relacji handlowych, a także w zakresie współpracy naukowej;
- wsparcie polskich przedsiębiorców w walce z gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19;
- kształtowanie wizerunku Polski w obszarach związanych z tematem przewodnim wystawy;
- efekt „halo”: zbudowanie marki i rozpoznawalności Polski poprzez inicjowanie działań z wielu obszarów i dotarcie tym samym do różnych grup docelowych.

  • W Dubaju będziemy kontynuować opowieść o Polsce jako kraju, którego główny potencjał stanowią ludzie – kreatywni, pracowici, wykształceni i pełni energii, umiejący stawić czoła wszelkim nowym wyzwaniom. Cechy te nabierają szczególnego znaczenia w kontekście, jaki stworzyła pandemia COVID-19.
  • Hasło Polski na EXPO 2020 brzmi: „Poland. Creativity inspired by nature”.

Zobacz także