Informacja o realizacji „Planu prywatyzacji na lata 2008-2011” w 2010 r., przedłożona przez ministra skarbu państwa.

Informacja o realizacji „Planu prywatyzacji na lata 2008-2011” w 2010 r., przedłożona przez ministra skarbu państwa.


W 2010 r. przychody z prywatyzacji wyniosły 22,037 mld zł (88,15 proc. planu), co daje drugi wynik w całym okresie transformacji polskiej gospodarki. W tej kwocie, przychody z prywatyzacji przez giełdę, stanowiły ponad 16,8 mld zł.

Realizowanych było 487 projektów prywatyzacyjnych, sukcesem zakończyło się 230. Łączna wartość podpisanych umów była najwyższa w historii polskiej prywatyzacji, podobnie rekordowa była liczba przeprowadzonych transakcji.

Rok 2010 był wyjątkowy dla polskiej prywatyzacji. Wśród zrealizowanych projektów prywatyzacyjnych trzeba wskazać na: PZU SA (przychody Skarbu Państwa – 1,35 mld zł), Tauron Polska Energia SA (3,98 mld zł); Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA (1,21 mld zł). Były to trzy ważne debiuty giełdowe, wartość oferty tych spółek wyniosła niemal 13,5 mld zł, a oferta publiczna PZU SA była jedną z największych w historii Europy Środkowo-Wschodniej. Inne ważne zrealizowane projekty to: PGE Polska Grupa Energetyczna SA (przychody Skarbu Państwa – 3,98 mld zł); KGHM Polska Miedź SA (2,06 mld zł); Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA (1,1 mld zł).

W 2010 r. zbywane były spółki, których prywatyzacja od wielu lat nie była realizowana. Chodzi np. o uzdrowiska (350 mln zł przychodu) i PKS-y (ponad 79 mln zł przychodu). Zbywane były także akcje/udziały spółek, których proces prywatyzacji trwał od kilku lat: Ruch SA, Fabryka Sklejka Pisz SA, Wytwórnia Octu i Musztardy w Parczewie Sp. z o.o.

W 2010 r. na rzecz samorządu terytorialnego przekazano nieodpłatnie akcje/udziały Skarbu Państwa w 38 spółkach, co stanowi ponad 65,5 proc. wszystkich komunalizacji przeprowadzonych przez obecny rząd. W 2009 r. nieodpłatne przekazanie akcji/udziałów dotyczyło 17 spółek, w 2008 – 7, a w latach 2006-2007 – tylko 4.

Podobnie jak w latach poprzednich skuteczne prowadzenie polityki prywatyzacyjnej realizowane było m.in. przez uelastycznienie przepisów prawnych, usprawnienie procedur prywatyzacyjnych z zachowaniem obiektywnych i przejrzystych zasad ich prowadzenia, zmiany organizacyjne oraz promocję oferty prywatyzacyjnej wśród potencjalnych inwestorów w kraju i za granicą. W 2010 r. uruchomiono strony: www.AkcjonariatObywatelski.pl oraz www.PrywatyzacjaDlaLudzi.pl poświecone prywatyzacji i inwestowaniu.

W 2010 r. prywatyzacja była realizowana z większym wykorzystaniem giełdy (ponad 76 proc. wpływów kasowych) oraz aukcji ogłoszonej publicznie (zbyto największą liczbę podmiotów w tym trybie - 20 proc. zawartych umów). Przyspieszenie prywatyzacyjne wynikało z zastosowania bardziej efektywnych trybów prywatyzacji. Zintensyfikowane zostały działania zmierzające do nieodpłatnego przekazywania spółek na rzecz samorządu terytorialnego.
Aby skutecznie kontynuować prywatyzację planuje się dalsze wykorzystywanie, wprowadzonych w 2010 r., rozwiązań prawnych, które upraszczają procedurę prywatyzacyjną.Zobacz także