Informacja na temat wybranych wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2013 r., przedłożona przez ministra finansów

Informacja na temat wybranych wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2013 r., przedłożona przez ministra finansów


Minister finansów prognozuje, że w 2013 r.: realny wzrost PKB wyniesie 2,9 proc., a średnioroczna inflacja - 2,7 proc.

Oznacza to, że w 2013 r. wzrost gospodarczy będzie szybszy o 0,4 pkt. proc. niż w 2012 r. Natomiast w kolejnych latach, przy założeniu stabilizacji cen na rynkach surowcowych, presja inflacyjna będzie się zmniejszać, chociaż w 2012 r. będzie jeszcze wysoka.

Rząd zobowiązany jest przedstawić Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych - do 10 maja - wstępną prognozę wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na następny rok.


Zobacz także