Informacja na temat projektów ustaw planowanych do rozpatrzenia przez rząd wraz wykazem prac legislacyjnych Rady Ministrów

Rada Ministrów zapoznała się z informacją na temat projektów ustaw planowanych do rozpatrzenia przez rząd wraz wykazem prac legislacyjnych Rady Ministrów, przedłożonymi przez ministra, przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów.


Przedkładany Radzie Ministrów wykaz zawiera informacje o projektach dokumentów, planowanych do przyjęcia przez rząd:

  • projekty ustaw, w tym projekty realizujące exposé premier Beaty Szydło;
  • założenia do projektów ustaw;
  • projekty uchwał Rady Ministrów.

Pełny wykaz prac legislacyjnych rządu jest na bieżąco aktualizowany w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów. Zawiera on m.in.: informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projektach, istotę rozwiązań ujętą w danym projekcie, wskazuje ministra odpowiedzialnego za opracowanie projektu.


Zobacz także