Informacja ministra zdrowia na temat aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem

Rada Ministrów wysłuchała informacji ministra zdrowia na temat aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem. Rząd zdecydował o sformalizowaniu zespołu ds. monitorowania sytuacji epidemiologicznej dotyczącej koronawirusa oraz kontynuowania jego codziennych spotkań.


 • Obecnie w Polsce nie ma potwierdzonego przypadku zachorowania na koronawirusa.
 • Ewentualne pojawienie się wirusa w Polsce nie wpłynie na postępowanie służb. Wszystkie procedury są wdrożone. Pacjenci mogą czuć się bezpiecznie.
 • Nasz kraj jest przygotowany na zarządzanie kryzysowe i sytuacje awaryjne. Mamy odpowiedni sprzęt i profesjonalnych pracowników opieki zdrowotnej.
 • Urzędy wojewódzkie i służby medyczne mają odpowiednie materiały, procedury oraz wiedzę.
 • Instytucje publiczne prowadzą działania informacyjne dotyczące profilaktyki oraz procedur na wypadek pojawienia się zachorowań. Robimy wszystko, żeby zapobiegać, a nie tylko leczyć.
 • Główny Inspektor Sanitarny na bieżąco monitoruje informacje na stronach m.in. Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i udostępnia informacje w mediach społecznościowych.
 •  Podjęte zostały rozmowy ze wszystkimi wojewodami i wojewódzkimi inspektoratami sanitarnymi o tym, co trzeba robić w celu ograniczania ryzyka.
 • Podstawowym zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego, wydanym 23 lutego br., jest wstrzymanie się z wyjazdami do Włoch. Osoby wracające z rejonów, gdzie występuje ognisko zarażenia koronawirusem, proszone są o kontakt z Państwową Inspekcją Sanitarną.
 • W Polsce powiększy się liczba ośrodków, które przeprowadzają testy diagnostyczne na obecność koronawirusa.
 • W tej chwili działają dwa takie miejsca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny i laboratorium w warszawskim Szpitalu Zakaźnym. Rozszerzamy liczbę miejsc diagnostyki na całą Polskę. W tym tygodniu zostaną uruchomione w kolejnych województwach.
 • Każdy pacjent, który trafia do szpitala z podejrzeniem objawów lub zarażenia koronawirusem, ma bezpłatne badanie w tym zakresie.
 • Dla wszystkich Polaków wracających z zagranicy przygotowaliśmy specjalne komunikaty SMS. Przekażemy w nich niezbędne informacje: jak trzeba się zachowywać, jakie są objawy koronawirusa i czego należy się wystrzegać.
 • Dla osób wracających samolotami mamy dodatkowe badania temperatury ciała. Linie lotnicze LOT wyposażają się w termometry, by ten element diagnostyki móc bardzo szybko wykorzystać.
 •  Więcej informacji na temat koronawirusa: gov.pl/koronawirus

 

 

 

 


Zobacz także