Dokumenty rządowe przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym (19-23 października 2020 r.)

Rada Ministrów podejmuje decyzje na posiedzeniach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale pracuje także w trybie obiegowym. Dzięki temu może korespondencyjnie przyjmować wiele dokumentów, np. projektów ustaw, rozporządzeń, uchwał czy programów. W tygodniu 19-23 października 2020 r. przyjęto w ten sposób 12 dokumentów.


 1. Projekt ustawy o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie (UD123). Przyjęto: 20-10-2020.
   
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii. Przyjęto: 19-10-2020.
   
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego z uwagami Prezesa Rządowego Centrum Legislacji (RD230). Przyjęto: 22-10-2020.
   
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki (RD231). Przyjęto: 22-10-2020.
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (RD232). Przyjęto: 23-10-2020.
   
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” (RD176). Przyjęto: 23-10-2020.
   
 7. Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” (ID81). Przyjęto: 23-10-2020.
   
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przyjęto: 23-10-2020.
   
 9. Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011–2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej.” Przyjęto: 20-10-2020.
   
 10. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnej Republiki Nigerii o dwustronnej współpracy w dziedzinie obronności. Przyjęto: 23-10-2020.
   
 11. Uchwała Rady Ministrów w sprawie aktualizacji „Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym” (ID21). Przyjęto: 21-10-2020.
   
 12. Uchwała Rady Ministrów w sprawie zaskarżenia niektórych przepisów Pakietu Mobilności I do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przyjęto: 20-10-2020.

Zobacz także