Dokumenty rządowe przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym (16-20 listopada 2020 r.)

Rada Ministrów podejmuje decyzje na posiedzeniach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale pracuje także w trybie obiegowym. Dzięki temu może korespondencyjnie przyjmować dokumenty, np. projekty ustaw, rozporządzeń, uchwał czy programów. W tygodniu 16-20 listopada 2020 r. przyjęto w ten sposób 5 dokumentów.


 1. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (RD244). Przyjęto: 19-11-2020.
   
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Przyjęto: 20-11-2020.
   
 3. Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 (ID90). Przyjęto: 16-11-2020.
   
 4. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia harmonogramu wdrażania Narodowej Strategii Onkologicznej na 2021 r. (ID94). Przyjęto: 19-11-2020.
   
 5. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych w sprawie organizacji Forum Zarządzania Internetem 2020, przez podpisanie. Przyjęto: 18-11-2020.

Zobacz także