Rada Ministrów: Będą kolejne rozwiązania wspierające gospodarkę

Dopłaty do odsetek, ochrona polskich firm przed przejęciami i pomoc dla gmin. To jedne z ważniejszych rozwiązań, które zostały zawarte w kolejnej ustawie antykryzysowej przyjętej przez rząd.  


Budynek KPRM.

Dopłaty do odsetek

Dzięki nowym regulacjom banki będą udzielać kredytów przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19, a do odsetek dopłaci Bank Gospodarstwa Krajowego. W tym roku na ten cel zostanie przeznaczone prawie 300 mln zł, a w przyszłym – 270 mln zł.

„Nie” dla przejmowania polskich firm

Kolejne rozwiązanie przewiduje ochronę polskich firm przed wrogimi przejęciami przez inwestorów spoza Unii Europejskiej. Chodzi o sytuację, kiedy ich wycena może być szczególnie niska ze względu na epidemię koronawirusa. Rozwiązanie to ma obowiązywać przez 2 lata.

Wsparcie dla gmin

Pomoc otrzymają też samorządy, które odczuwają spadek wpływów z podatków, wywołany pandemią COVID-19. W 2020 r. zostanie złagodzona reguła fiskalna ograniczająca zadłużanie się samorządów.  Będzie trafiać do nich co druga, a nie co czwarta złotówka, co pomoże im pokonać problemy finansowe.

Wakacje kredytowe 

Możliwe będzie zawieszenie spłaty kredytu – maksymalnie do 3 miesięcy. W tym okresie nie będzie naliczania odsetek i innych opłat (z wyjątkiem ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu). Rozwiązanie to będzie dotyczyć osób, które straciły pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca 2020 r.

Ułatwienia podatkowe

I kolejne ważne rozwiązanie – więcej darowizn  będzie można odliczyć od podstawy obliczania podatku dochodowego. Będzie to dotyczyć m.in. darowizn przekazanych na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni,  schronisk dla bezdomnych i domów pomocy społecznej. Jest to realizacja postulatu prezydenta Andrzeja Dudy.

Więcej: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-dop...


Zobacz także