Premier: zdecydowałem o skierowaniu konwencji stambulskiej do Trybunału Konstytucyjnego

Przepisy konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencja stambulska) dostarczają poważnych wątpliwości. „Pojawia się wiele głosów, że godzi ona w nasz porządek prawny, ma ideologiczne podłoże, niewłaściwie definiuje źródła przemocy wobec kobiet i nie dostarcza skutecznych narzędzi do walki z przemocą domową” powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podjął decyzję o skierowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności konwencji z Konstytucją RP.


Premier Mateusz Morawiecki.
Fot. Adam Guz / KPRM

Konwencja stambulska

Nasza konstytucja zawiera szereg wartości, które trzeba chronić, które są podstawą naszej wspólnoty politycznej, narodowej, społecznej, do których wszyscy możemy się odwołać. Wierzę, że procedura kontroli konstytucyjności raz na zawsze przetnie ten spór na podstawie naszych wspólnych wartości zapisanych w konstytucji – oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

Jak dodał sprawy tak wielkiej wagi należy rozpatrywać w ramach przejrzystej i prawomocnej procedury. Przyznał, że rząd podziela obawy, że konwencja może być niezgodna z konstytucją w zakresie m.in. bezstronności państwa w sprawach światopoglądowych oraz prawa rodziców do wychowywania dzieci w zgodzie z własnym sumieniem. Dlatego zdecydowałem o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności konwencji stambulskiej z konstytucją – powiedział szef rządu.

Rząd wspiera ofiary przemocy domowej

Premier podkreślił, że rząd z całą mocą realizuje zadania, które mają służyć wspieraniu ofiar przemocy i jej zapobieganiu. Świadczy o tym wdrożenie  ustawy antyprzemocowej i znaczące rozszerzenie sieci placówek pomocy ofiarom przemocy, a także rządowe programy społeczne. Obecnie obowiązujące przepisy prawa stanowią, że nadzór policyjny i ewentualna eksmisja z domu dotyczy sprawcy i agresora, a nie ofiary. W tej ustawie ofiara jest chroniona od początku do końca – dodał szef rządu.

Za ofiarami przemocy musi stać silne prawo

Premier podkreślił, że rząd od kilku lat skutecznie wzmacnia pozycję ofiar przemocy domowej, przyczyniając się do zapobiegania przemocy domowej. Jak zapowiedział premier: Będziemy szukać najlepszych praktyk po całym świecie. Jesteśmy zwolennikami surowego karania wszelkich sprawców przemocy.


Zobacz także