Premier: Rozszerzamy program termomodernizacji o budynki z „wielkiej płyty”

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy, zgodnie z którym z Funduszu Termomodernizacji i Remontów będzie można dofinansować działania związane z poprawą bezpieczeństwa użytkowania budynków z wielkiej płyty. Jak zaznaczył Mateusz Morawiecki, w domach takich mieszka ok. 12 mln osób.


Od lewej: minister Piotr Muller, premier Mateusz Morawiecki oraz minster Jadwiga Emilewicz stoją pdoczas konferencji prasowej. 1 z 6
Fot. Krystian Maj / KPRM

Projekt zakłada także pomoc samorządom w działaniach służących poprawie stanu technicznego komunalnych budynków wielorodzinnych. Szacuje się, że do 2029 r. wsparciem zostanie objętych ok. 8 tys. takich budynków. Właściciele i zarządcy budynków będą mogli ubiegać się o pokrycie 50 proc., a w niektórych przypadkach do 60 proc. łącznych kosztów termomodernizacji. To rozwiązanie, które realnie zmniejszy rachunki za energię cieplną oraz poprawi jakość powietrza – podkreślił szef rządu.

Zgodnie z projektem, podwyższona zostanie również premia termomodernizacyjna w przypadku jednoczesnego realizowania inwestycji termomodernizacyjnej oraz montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (w tym fotowoltaiki i turbin wiatrowych). Premia ta wzrośnie z 16 do 21 proc. wartości przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Szacuje się, że koszt proponowanych rozwiązań w latach 2020-2029 wyniesie ok. 2,2 mld zł, z czego ok. 70 proc. trafi do samorządów gminnych.


Zobacz także