Premier przekazał samorządowcom główne założenia rządowej strategii walki z pandemią

Zaprezentowanie założeń rządowej strategii walki z pandemią koronawirusa oraz omówienie kwestii działania szkół, szpitali i domów pomocy społecznej – to główne tematy wideokonferencji premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentami największych miast w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli również wojewodowie. Rozmowy przebiegły w dobrej atmosferze.


Widok zza ministra Mullera na trwającą wideokonferencję.
Fot. Krystian Maj / KPRM

W obliczu koronawirusa polskie społeczeństwo powinno być solidarne

Musimy działać wspólnie i w porozumieniu. W dobie panującej pandemii koronawirusa ważna jest współpraca ponad podziałami. Rząd uważnie słucha rad i spostrzeżeń dotyczących obecnej sytuacji epidemiologicznej. Dlatego premier Mateusz Morawiecki spotkał się z samorządowcami, by omówić bieżące kwestie i problemy w regionach, a w szczególności sytuację panującą w największych miastach. Premier podsumował także zakres środków finansowych skierowanych na działania związane z walką z koronawirusem.

Dzisiaj cała Polska musi być nastawiona na to, żeby w jak najszybszy sposób zwalczyć falę koronawirusa. Zadbanie o system ochrony zdrowia, ochrona osób starszych oraz  utrzymanie gospodarki w możliwie nienaruszonym stanie to strategiczne cele rządu.

Spotkanie z przedstawicielami ugrupowań politycznych

Premier podkreśla wagę współpracy w walce z COVID-19. Stawiamy na spójne i wspólne działania i  ze wszystkimi środowiskami społecznymi i politycznymi. Służą temu też spotkania z przedstawicielami ugrupowań politycznych, których szef rządu zaprosił do rozmów w formie telekonferencji.

Podobne konsultacje z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych odbyły się na początku marca z inicjatywny premiera. Ten dialog jest utrzymywany. Dla rządu jest niezwykle ważne, żeby tego rodzaju sprawy były uzgadniane ponad podziałami politycznymi.

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

Podczas walki z koronawirusem najważniejsze jest nasze odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie obowiązujących obostrzeń. Od 10 października cały kraj jest objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej.

Niezależnie jednak od stref i oficjalnie wprowadzanych obostrzeń, warto na co dzień przestrzegać reguły DDMA. Za skrótem kryją się najważniejsze zasady bezpieczeństwa:

  • dystans społeczny (co najmniej 1,5 m od innych)
  • dezynfekcja rąk (myjmy ręce jak najczęściej!)
  • maseczka (która chroni nas i innych przed transmisją wirusa)
  • aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe, która pozwala na szybką identyfikację, czy mieliśmy do czynienia z kimś, kto jest zarażony COVID-19.

Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe jest w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 


Zobacz także