Premier przedstawił aktualne działania rządu w sprawie Białorusi przedstawicielom klubów parlamentarnych

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami ugrupowań politycznych w sprawie Białorusi. Premier oraz przedstawiciele rządu przedstawili aktualny rozwój sytuacji oraz działania podejmowane przez polski rząd na rzecz pomocy i wspierania społeczeństwa obywatelskiego i wolnych mediów. Pierwsze spotkanie odbyło się 26 sierpnia 2020 r.


Minister Piotr Muller i minister Michał Dworczyk podczas briefingu.
Fot. Krystian Maj / KPRM

Spotkanie było bardzo owocne. To, co jest budujące to zgodność wszystkich polityków niezależnie od reprezentowanego środowiska, co do zasadniczej sprawy – suwerenności Białorusi – powiedział szef KPRM Michał Dworczyk po spotkaniu z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych.

Budujemy międzynarodowe poparcie dla przemian na Białorusi

Szef KPRM poinformował, że podczas spotkania premier przedstawił działania rządu na forum międzynarodowym. Wszyscy wyrazili potrzebę współpracy. Mówiono o zintensyfikowaniu działań dyplomacji parlamentarnej, aby sprawa Białorusi była obecna wciąż na forum międzynarodowym.

Premier przedstawił też najbliższe działania rządu. Wspomniał m.in. o wizycie na Litwie, gdzie odbędą się międzyrządowe konsultacje, a jednym z tematów będzie sprawa Białorusi. Zapowiedział też, że na najbliższym Szczycie Rady Europejskiej, zaprezentuje w imieniu partnerów z grupy V4 “Plan Marshalla” dla Białorusi.

Premier Mateusz Morawiecki aktywnie uczestniczy w budowaniu międzynarodowego poparcia dla demokratycznych przemian na Białorusi od pierwszego dnia po wyborach. To z  jego inicjatywy spotkała się Rada Europejska w sprawie Białorusi. Premier pozostaje w stałym kontakcie z szefami państw i rządów Unii Europejskiej.

Pakiet pomocowy „Solidarni z Białorusią”

Polska bezpośrednio graniczy z Białorusią i czuje się odpowiedzialna za swoich sąsiadów. Za wschodnią granicą zachodzą przełomowe zmiany, na które Europa nie może być obojętna. W odpowiedzi na pogarszającą się sytuację, polski rząd przyjął także pakiet pomocowy „Solidarni z Białorusią”.

Uczestnikom spotkania przedstawione zostało też sprawozdanie z pakietu pomocowego. Ponad 40 osób – ofiar przemocy – otrzymało już pomoc – mówił minister Michał Dworczyk. Poinformował też o wsparciu programów dla studentów z Białorusi, które będą pozwalały studentom i pracownikom naukowym studiować na polskich uczelniach.

Program Poland. Business Harbour

Życzymy Białorusinom, żeby wszyscy mogli funkcjonować w swoim kraju w sposób wolny i nieskrępowany i żeby biznes mógł się rozwijać, ale teraz część firm rozważa ucieczkę z Białorusi – powiedział szef KPRM. Przy okazji wspomniał o działaniach – opracowanych wspólnie z Ministerstwem Rozwoju – w związku z przenoszeniem się do Polski białoruskich firm, głównie sektora IT.

To kompleksowy pakiet, ułatwiający specjalistom z branży IT, start-upom, MŚP, jak i dużym firmom bezproblemową relokację na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rozwoju i Polska Agencja Inwestycji i Handlu, we współpracy z GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i fundacją Startup Hub Poland.

Dzięki pakietowi usług będzie można dowiedzieć się m.in.:

  • jak szybko i sprawnie rozpocząć działalność na terenie Polski,
  • jak uzyskać wsparcie przy relokacji pracowników i ich rodzin czy
  • jak otrzymać prawną i wizową pomoc w formule „business concierge”.

Centrum Informacji i Koordynacji Działań w Domu Białoruskim

Podczas spotkania 9 września ze Swietłaną Cichanouską i mniejszością białoruską, szef polskiego rządu wręczył klucze do nowej siedziby Białoruskiego Domu przy ul. Krynicznej 6 w Warszawie. W Polsce działa kilka białoruskich organizacji, instytucji, mediów i organizacji pozarządowych. Budują one wsparcie działalności demokratycznej na Białorusi. Jedną z nich jest Białoruski Dom w Warszawie – placówka, która łączy środowiska wielu białoruskich organizacji opozycyjnych.

Minister Michał Dworczyk poinformował też, że jednym z tematów dzisiejszym rozmów z parlamentarzystami była również działalność Centrum Informacji i Koordynacji Działań, które powstało w fundacji Dom Białoruski. To stowarzyszenie udziela porad prawnych oraz pomocy osobom poszkodowanym. Koordynuje ono m.in. przyjazd Białorusinów do Polski.


Zobacz także