Ponad 100 mln zł od rządu dla organizacji polonijnych

Rząd przeznacza ponad 100 mln zł dla organizacji polonijnych. Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, minister Jan Dziedziczak ogłosił dziś konkurs „Polonia i Polacy za granicą 2021”. Konkurs, ogłoszony w tej formule po raz pierwszy od lat, przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych wspierających Polaków na całym świecie. Oferty można składać do 30 grudnia 2020 roku.


Minister Jan Dziedziczak.
Fot. Adam Guz / KPRM

Zapraszamy organizacje pozarządowe

O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, zarejestrowane w Polsce. To one pośredniczą we wsparciu, które najczęściej realizowane jest przez organizacje polonijne działające za granicą.

Program przewiduje dofinansowanie projektów w 6. obszarach:

  • edukacja,
  • rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie,
  • media polonijne,
  • wydarzenia polonijne,
  • pomoc charytatywna,
  • budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne.

Łączna kwota wsparcia w konkursie w 2021 roku to 50 mln zł.

Ponadto, na początku 2021 roku zostanie ogłoszony konkurs na letni wypoczynek polonijny.

Zatem ogólna kwota wsparcia działań polonijnych przez polski rząd w 2021 roku to ponad 100 mln zł. Pozostałymi środkami dysponować będą:

  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
  • Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz
  • Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

Partnerstwo i jawność

Organizując konkurs rząd przywiązuje dużą wagę do ogólnie przyjętych zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi, takich jak: partnerstwo, efektywność, uczciwa konkurencja i jawność.

Przed ogłoszeniem konkursu odbyły się konsultacje społeczne na temat regulaminu, w których wzięły udział środowiska polonijne. Dodatkowo oferty będą oceniane przez komisję konkursową, a ocena będzie wsparta opiniami niezależnych ekspertów oraz właściwych ministerstw i placówek zagranicznych. W regulaminie konkursu ustalone zostały również jasne zasady przyznawania dotacji, w szczególności kryteria wyboru projektów.

Do 2 mln zł na projekt

Każda z organizacji może złożyć dowolną liczbę ofert. Natomiast maksymalna kwota dotacji na jeden projekt w skali roku to 2 mln zł.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk polonijnych w konkursie znalazła się także możliwość przygotowania ofert dwuletnich, w obszarze „Media polonijne”. Nowym narzędziem jest również - możliwy w niektórych obszarach wsparcia - tzw. regranting. Polega on na wyborze pozarządowego operatora, który będzie wspierał, ze środków dotacji oddolne inicjatywy na poziomie lokalnym, o wartości do 7 tys. zł.

Oferty można składać za pośrednictwem generatora znajdującego się na stronie: www.polonia.gov.pl


Zobacz także