Oświadczenie CIR w sprawie publikacji Oko.Press na temat działalności KPRM

Informujemy, że tezy zawarte w artykule Daniela Flisa opublikowanego na łamach portalu OKO.press i odnoszącego się do działalności KPRM, nie mają pokrycia z rzeczywistością i operują na nierzetelnych informacjach. Artykuł jest manipulacją dziennikarską, która wprowadza czytelników w błąd.


Budynek KPRM.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostały wdrożone stosowne procedury, aby zadbać o pracowników i uchronić ich przed ew. zakażeniem koronawirusem:

 • 12 marca br. KPRM wdrożyła możliwość pracy zdalnej – tj. od razu po zapowiedzi wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego.
 • Poza siedzibą Kancelarii znajduje się ponad 85 proc. pracowników. 74 proc. pracowników wykonuje pracę zdalną. Kierownictwo KPRM podejmuje działania, aby liczba osób pracujących zdalnie zwiększała się.
 • Blisko 400 pracowników KPRM zostało wyposażonych w laptopy z dostępem do usług niezbędnych do pracy. Trwa wydawanie kolejnych laptopów osobom, które nie mogły ich wcześniej odebrać, m.in. wracającym z urlopów i zwolnień lekarskich.
 • Ponadto pracownicy mają możliwość pracy zdalnej również z wykorzystaniem innych środków, m.in. służbowych telefonów, tabletów oraz udostępnianych komputerów stacjonarnych, które są przystosowane do pracy w domu.
 • Spotkania Prezesa Rady Ministrów m.in. z klubami parlamentarnymi, wojewodami oraz posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego są realizowane w formie wideokonferencji.
 • Od 14 marca br. wszystkie konferencje prasowe organizowane w budynku KPRM odbywają się bez stacjonarnego udziału mediów. Centrum Informacyjne Rządu odpowiada za ich organizację w nowej formule, na bieżąco współpracując ze wszystkimi mediami. Obejmuje to m.in. przyjmowanie pytań od redakcji i dziennikarzy, a także udostępnianie sygnału telewizyjnego z organizowanych wydarzeń.
 • Dzięki takim rozwiązaniom pracę stacjonarną w CIR wykonuje niespełna 30 proc. wszystkich pracowników.
 • Zgodnie z zaleceniami z GIS przebadani zostali wszyscy pracownicy KPRM i COAR obsługujący posiedzenie Rady Ministrów i KERM, którzy mogli mieć potencjalny kontakt z ministrem M. Wosiem. U wszystkich badanych wynik był ujemny.
 • W trakcie posiedzeń Rady Ministrów przestrzegane są wszystkie zasady określone przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Po zakończeniu obrad, w których uczestniczył minister M. Woś, dokonano standardowej procedury dezynfekcji sali z użyciem specjalistycznych środków dezynfekujących – są to działania realizowane po każdym posiedzeniu Rady Ministrów.
 • Wszystkim osobom, które mają bezpośredni kontakt z Prezesem Rady Ministrów regularnie mierzona jest temperatura. Zachowują one szczególne środki ostrożności.
 • W budynkach KPRM zabezpieczono odpowiednią ilość środków dezynfekujących do użytku osobistego. Wszyscy uczestnicy spotkań organizowanych w Kancelarii każdorazowo przechodzą dezynfekcje.
 • Wdrożono obowiązkowy pomiar temperatury osób wchodzących do siedziby KPRM. Osoby, u których temperatura ciała odbiega od normy są proszone o powrót do domu, a w razie konieczności kierowane do właściwych służb medycznych.

W KPRM realizacja pracy zdalnej odbywa się na podstawie „specustawy”. Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, przez określony czas. Ustawa, wbrew sugestii autora artykułu, nie nakłada obowiązku zawierania z pracownikami porozumień, nie wymusza również zmian w obowiązującym u pracodawcy regulaminie pracy. Pracownicy otrzymali polecenie pracy zdalnej mailowo lub bezpośrednio.

Pracę stacjonarną wykonują tylko pracownicy, którzy realizują obowiązki wymagające  obecności w siedzibie KPRM, m.in. wykonują zadania związane z obsługą dokumentów klauzulowych, co wyklucza możliwości zastosowania form telepracy - automatycznie wiąże się z koniecznością pracy stacjonarnej przez wybrany osoby.  Pracę stacjonarną wykonują także m.in. osoby odpowiedzialne za łączność, funkcjonowanie urządzeń teleinformatycznych oraz organizację wideokonferencji.

Podkreślić należy, że wszystkie te zadania wynikają z konieczności zapewnienia ciągłości zadań realizowanych przez KPRM oraz samego Prezesa Rady Ministrów.


Zobacz także