Oświadczenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka

W ubiegły piątek, w godzinach wieczornych, precyzyjnie poinformowałem przedstawiciela Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy o wszystkich możliwych sposobach wsparcia i procedurach, które towarzyszą operacji logistycznej związanej z transportem asortymentu medycznego z Chin. W odpowiedzi uzyskałem informację o potrzebie skonsultowania propozycji wewnątrz WOŚP jednak do dziś żaden pracownik lub wolontariusz organizacji nie wrócił do KPRM z decyzją władz Fundacji.


Polski rząd wyraża pełną gotowość i chęć udzielenia niezbędnego wsparcia wszystkim podmiotom uzupełniającym centralny system dystrybucji Ministerstwa Zdrowia, a tym samym kierującym swoją pomoc do najbardziej potrzebujących ośrodków, szpitali i służb medycznych, których pracownicy każdego dnia walczą z szerzącą się pandemią. Wszystkich obowiązują jednakowe zasady - w ich granicach z chęcią pomożemy każdej organizacji, w tym Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Każdy podmiot z kręgu administracji rządowej i samorządowej, organizacja pozarządowa i podmiot z sektora biznesowego jest zaproszony do uczestnictwa w „powietrznym moście pomocy”, jaki realizujemy poprzez lotnictwo wojskowe i cywilne. Nie ma żadnych przeszkód w realizowaniu transportu środków i wyposażenia dla placówek służby zdrowia w Polsce. Nie stawiamy nikomu jakichkolwiek ponadstandardowych wymagań czy też szczególnych warunków.

Pozostajemy gotowi do realizacji transportu asortymentu medycznego zakupionego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i dziś podjęliśmy próby kontaktu telefonicznego z władzami Fundacji. W związku z ich niepowodzeniem oczekujemy na pilny kontakt ze strony WOŚP.

Przed nami trudne miesiące, które są dla nas wszystkich - ogromnym wyzwaniem i egzaminem z odpowiedzialności i rozwagi. Za wszelką cenę staramy się zminimalizować wpływ epidemii na życie milionów polskich rodzin.

Z koronawirusem wygramy tylko wspólnie i solidarnie. W jego obliczu wszyscy są równi.

#SolidarniePrzeciwEpidemii


Zobacz także