Opieka nad dziećmi dla pracujących rodziców

Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego od środy 6 maja, mogą być otwarte instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 oraz przedszkoli. W przypadku zamknięcia placówki dodatkowe zasiłki opiekuńcze będą dalej wypłacane.


 Minister Łukasz Szumowski podczas przemówienia. 1 z 5
Fot. Krystian Maj / KPRM

Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego od środy 6 maja, mogą być otwarte instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 oraz przedszkoli. W przypadku zamknięcia placówki dodatkowe zasiłki opiekuńcze będą dalej wypłacane.

Rząd wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców i podmiotów prowadzących żłobki i umożliwia otwarcie placówek. To możliwość, a nie nakaz dla samorządów. To indywidualna decyzja organu założycielskiego, podjęta we współpracy z pracownikami powiatowych służb sanitarnych, po przeanalizowaniu sytuacji epidemiologicznej w regionie. Decyzja o wznowieniu działalności opiekuńczej powinna być podjęta wyłącznie w przypadku spełnienia wytycznych i po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, a także z rodzicami.

Stopniowy powrót do nowej rzeczywistości wymaga ścisłego stosowania się do reguł i wytycznych w każdej dziedzinie życia społecznego. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg podkreśliła, że „zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych, jak również pracowników placówek, jest najważniejsze”.

Poinformowała też, że szczegółowe wytyczne zostały wczoraj przekazane zarówno samorządom, jak i bezpośrednio drogą elektroniczną każdej placówce opieki nad dziećmi”.

Podstawy zasad dla żłobków i przedszkoli:

  •     Ograniczona liczba dzieci w grupie,
  •     Dostępność środków do dezynfekcji,
  •     Nieprzyjmowanie dzieci z objawami chorobowymi podobnymi do COVID-19,
  •     Ograniczenie możliwości przebywania osób na zewnątrz,
  •     Brak kontaktu pomiędzy poszczególnymi grupami dzieci.

„Troska o zdrowie i życie Polaków jest dla nas najważniejsza” – mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dlatego rząd utrzymuje wypłacanie zasiłku opiekuńczego dla rodziców, którzy nie korzystają z opieki nad dziećmi.

Zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany gdy:

  •     Przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
  •     Gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane koronawirusem.

Dla osób, które muszą wrócić do pracy, zostanie zapewniona opieki dla dzieci. Jak podkreślił minister zdrowia Łukasz Szumowski, „Musimy zrobić to w maksymalnej możliwej trosce o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia dzieci i pracowników”.

Minister edukacji Dariusz Piontkowski, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi otwierania przedszkoli i żłobków, poinformował o przygotowanym i zamieszczonym dokumencie dostępnym na stronie resortu.


Zobacz także