Nowi zastępcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wyznaczył nowych członków kierownictwa na swoich zastępców. Zbigniew Hoffmann oraz Rafał Siemianowski zajmą miejsce Pawła Szrota, który został mianowany przez prezydenta Andrzej Dudę na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Michał Dworczyk podziękował Ministrowi Szrotowi za wieloletnią pracę w KPRM i życzył dalszych sukcesów w działaniach na rzecz Polski.


Michał Dworczyk, obok stoi Zbigniew Hoffmann z aktem nominacji. 1 z 3

Do obowiązków szefa Kancelarii oraz jego zastępców należy realizacja zleconych zadań przez Radę Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów.

Zbigniew Hoffmann

sekretarz stanu, zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Urodzony 5 lipca 1963 r. w Poznaniu- absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W 2004 r. był stypendystą rządu amerykańskiego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Swoją karierę rozpoczął od pracy na szczeblu lokalnym w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. W latach 1997-2000 był asystentem wojewody, a w latach 2000–2006 pełnomocnikiem prezydenta Poznania. W 2006 r. został powołany na urząd wicewojewody wielkopolskiego.

Od 7 listopada 2006 r. do 29 listopada 2007 r. był wojewodą kujawsko-pomorskim. W latach 2009–2010 pracował na stanowisku eksperta w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, a następnie w Kancelarii Prezydenta RP w okresie prezydentury Lecha Kaczyńskiego.

8 grudnia 2015 r. został powołany na stanowisko wojewody wielkopolskiego. W 2019 r. został przewodniczącym zarządu okręgowego PiS w Poznaniu. W wyborach parlamentarnych w tym samym roku uzyskał mandat posła na Sejm IX kadencji.

Rafał Siemianowski

podsekretarz stanu, zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Urodził się 25 października 1980 r. w Opolu. Jest absolwentem stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP), urzędnik służby cywilnej od 2006 r.

W 2004 r. przez kilka miesięcy pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, odpowiadając za współpracę transgraniczną w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III. Karierę w administracji rządowej rozpoczął, po ukończeniu KSAP w 2006 r., jako główny specjalista w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Następnie, wykorzystując doświadczenia zdobyte na stanowisku radcy Szefa KPRM i naczelnika Wydziału, został zastępcą dyrektora Sekretariatu/Biura Prezesa Rady Ministrów, którym był w latach 2009-2012, a następnie 2015-2020. Współpracując bezpośrednio z kolejnymi Szefami KPRM odpowiadał m.in. za przedkładanie propozycji rozwiązań i projektów decyzji w sprawach kierowanych do Prezesa Rady Ministrów i Szefa KPRM, udzielanie odpowiedzi na pisma kierowane do Prezesa Rady Ministrów i Szefa KPRM oraz zapewnienie właściwego obiegu dokumentów.

W latach 2012-2015 pracował w Ambasadzie RP w Londynie, gdzie jako radca odpowiadał za współpracę naukową i akademicką m.in. promocję języka polskiego i tzw. Polish Studies  (współpraca ze środowiskiem polskich studentów i naukowców w Wielkiej Brytanii) oraz sprawy polityczne.

W 2017 r. został powołany w skład Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Dodatkowe doświadczenie zdobywał m.in. na praktyce w Ambasadzie RP w Bernie, jako stażysta w Prefekturze Departamentu La Manche we Francji oraz w Komisji Europejskiej (Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zewnętrznych), a także jako stypendysta Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego na Georgetown University w Waszyngtonie. W 2019 r. uczestniczył w programie ARGO Top Public Executive  w IESE Business School w Barcelonie.

 


Zobacz także