Nowe działania rządu w walce z COVID-19: zwiększenie liczby łóżek oraz budowa szpitali tymczasowych

Celem rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia Polakom w walce z pandemią koronawirusa. Dlatego chcemy podwoić obecną liczbę łóżek przeznaczonych dla chorych na COVID-19, budować szpitale tymczasowe w każdym mieście wojewódzkim oraz włączyć prywatne lecznictwo do walki z pandemią koronawirusa.


Minister Adam Niedzielski. 1 z 6
Fot. Daniel Gnap / KPRM

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że w całym kraju dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 15 tys. łóżek szpitalnych, z czego ok. 60 proc. jest zajętych. Przygotowujemy się na wszystkie możliwe scenariusze, również te najgorsze, np. 15-20 tys. nowych zakażeń jeszcze w tym tygodniu – zaznaczył minister. Dlatego będziemy chcieli podwoić dostępną bazę łóżek – wyjaśnił.

Budowa szpitali tymczasowych

Premier Mateusz Morawiecki wydał polecenie przygotowania planów budowy szpitali tymczasowych w każdym mieście wojewódzkim. W pierwszej kolejności będą one tworzone w województwach mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim.

Pierwszy szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19  będzie zlokalizowany na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Zwiększenie liczby łóżek w szpitalach powiatowych i wojewódzkich

Rząd chce, aby cześć szpitali powiatowych zajmowała się wyłącznie leczeniem chorych na COVID-19. Oznacza to, że jeżeli w regionie blisko siebie funkcjonują dwa szpitale powiatowe, to jeden z nich będzie przejmował pacjentów z koronawirusem z obu powiatów, natomiast drugi będzie zajmował się pozostałymi chorymi. Dzięki temu rozwiązaniu ma przybyć 10 tys. łóżek dla chorych z COVID-19.

Zmiany obejmą także szpitale wojewódzkie. Część oddziałów internistycznych w takich szpitalach zostanie przekształcona (w całości bądź w znaczącym procencie) na potrzeby walki z COVID-19. W wyniku tej operacji przybyć ma ok. 3 tys. łóżek dla chorych na koronawirusa.

Prywatne lecznictwo w walce z COVID-19

Do walki z pandemią koronawirusa chcemy włączyć także prywatne lecznictwo. Jak zaznaczył minister Adam Niedzielski, we współpracy z prywatnymi lecznicami wypracowana zostanie lista prywatnych szpitali, które będą posiadały łóżka dla pacjentów z COVID-19. Zdaniem ministra, rozwiązanie to spowoduje „liczone w tysiącu bądź więcej powiększenie bazy łóżkowej.”

Rozwiązania dla personelu medycznego

Aby zwiększyć liczbę lekarzy zaangażowanych w walkę z COVID-19, chcemy zwolnić lekarzy rezydentów z egzaminu ustnego. Ponadto, personel medyczny zaangażowany w walkę z COVID-19 będzie otrzymywał dodatek w wysokości 100 proc. podstawowego wynagrodzenia. Będzie to dotyczyło lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych.


Zobacz także