Jadwiga Emilewicz: Będzie specustawa dla gospodarki w sprawie koronawirusa

Jesteśmy przygotowani, aby dać przedsiębiorcom bezpieczeństwo w trudniejszym dla gospodarki czasie – zaznaczyła minister rozwoju podczas wspólnej konferencji z szefami resortów infrastruktury oraz rodziny, pracy i polityki społecznej.


Minister Marlena Maląg i minister Andrzej Adamczyk. 1 z 4
Fot. Adam Guz / KPRM

Jak poinformowała Jadwiga Emilewicz, na początku przyszłego tygodnia przedstawiony zostanie projekt specustawy dotyczący rozwiązań dla gospodarki w sprawie koronawirusa.
 
Rząd będzie chciał m.in. poprawić płynność finansową przedsiębiorstw. To przede wszystkim tanie pożyczki i gwarancje finansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego – wyjaśniła Jadwiga Emilewicz.
 
Wprowadzony  zostanie również nowy sposób rozliczenia straty przez przedsiębiorców. Straty poniesione w 2020 r. będzie można odliczyć od podatku, który był należny za 2019 r. – wyjaśniła minister. Jak dodała, rząd zniesie także obowiązek nakładania kar za niewywiązywanie się z umów zawartych w trybie zamówień publicznych. Kary nie będą nakładane na wykonawców i podwykonawców – podkreśliła Jadwiga Emilewicz.
 
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg powiedziała, że pracodawcy,  którzy znajdą się w trudnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa otrzymają wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dofinansowanie będzie dotyczyć firm, których obroty spadną co najmniej o 15 proc. Minister dodała, że jeśli zaistnieje taka konieczność, pracodawca będzie mógł również wystąpić do ZUS-u o rozłożenie na raty lub umorzenie swoich składek.
 
Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował, że wobec braku klientów transportowcy, którzy utrzymują linie autobusowe w relacjach międzynarodowych, będą mogli je zawiesić bez szkody dla siebie. Minister wyjaśnił, że branża transportowa jest jedną z najbardziej narażonych na wpływ epidemii.


Zobacz także