Dane o epidemii to dobro publiczne pomagające chronić zdrowie i życie obywateli

Podstawowym celem rządu w dobie pandemii jest dokładanie wszelkich starań, aby w sposób najbardziej kompletny i rzetelny informować obywateli. Przypominamy, że jedynym wiarygodnym źródłem danych dotyczących rozwoju epidemii są przede wszystkim Ministerstwo Zdrowia i Państwowa Inspekcja Sanitarna. Na poziomie lokalnym przekazują je też wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.


Grzegorz Juszczyk podczas konferencji prasowej. 1 z 5
Fot. Krystian Maj / KPRM

Rzetelne i sprawdzone informacje przekazywane są na bieżąco

Informacje i dane na temat stanu epidemii w kraju przekazywane są za pośrednictwem codziennych konferencji prasowych, rządowych stron internetowych, w tym przede wszystkim www.gov.pl/koronawirus i portali społecznościowych:

https://twitter.com/PremierRP

https://twitter.com/mz_gov_pl 

Dodatkowo na szczeblu lokalnym udostępniają je wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne: https://www.gov.pl/web/koronawirus/stacje-sanitarno-epidemiologiczne

Każdego dnia publikowany jest szczegółowy raport dotyczący liczby zachorowań i zgonów związanych z COVID-19.

Publikowane dane są sprawdzone i potwierdzone – zbierane zgodnie z ustawowym obowiązkiem od laboratoriów i lekarzy. Wszystkie zachorowania i zgony zgłoszone do inspekcji sanitarnej są uwzględniane w oficjalnych statystykach.

Zespół Ministra Zdrowia ds. monitorowania i prognoz

Przy Ministrze Zdrowia działa specjalnie powołany zespół, którego celem jest wymiana doświadczeń oraz porównywanie danych różnych klas modeli epidemiologicznych i podejść do prognozowania epidemii. W jego skład wchodzą przedstawiciele instytucji publicznych (Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, Głównego Instytutu Statystycznego, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Centrum e-Zdrowia) oraz zespołów ekspercko-badawczych.

Do głównych zadań zespołu należy:

  • zbieranie zapotrzebowania i udostępniania danych zespołom badawczym,
  • przygotowywanie cotygodniowych krótko- i średnioterminowych prognoz rozwoju epidemii,
  • przygotowywanie prognoz wariantowych.

Przetwarzane dane dotyczą, m. in. zachorowań, zgonów, wykonanych testów itp. Stanowią one podstawę do podejmowania decyzji przez Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Dzięki temu rząd reaguje na bieżąco, a wprowadzane zasady i obostrzenia odzwierciedlają aktualną sytuację epidemiologiczną i różne scenariusze jej rozwoju.


Zobacz także