Budżet na 2021 rok – rząd utrzymuje programy społeczne, obniża podatki i wprowadza estoński CIT

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego przyjął bezpieczny i realistyczny projekt budżetu na 2021 rok. Mimo kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, utrzymujemy ważne programy społeczne – takie jak 500 Plus czy Dobry Start. Zgodnie z obietnicą obniżamy także podatki oraz wspieramy ożywienie gospodarcze. Dzięki przyjętemu dziś tzw. estońskiemu CIT-owi firmy będą mogły więcej inwestować i rozwijać swój biznes. Przedsiębiorstwa o przychodzie do 100 mln zł zapłacą podatek dopiero w momencie wypłaty zysków.


Premier na tle prezentacji dot. obniżek podatków dla przedsiębiorców. 1 z 6
Fot. Krystian Maj / KPRM

Dewizą rządu jest wiarygodność

Rząd realizuje kolejne obietnice związane z tzw. Piątką dla przedsiębiorców, które zapowiedział premier Matusz Morawiecki. Do funkcjonującego już tzw. Małego ZUS-u doszły właśnie następne rozwiązania korzystne dla właścicieli firm: tzw. estoński CIT, zwiększenie możliwości rozliczenia się na 9 proc. CIT oraz większy limit przychodów przy opodatkowaniu w formie ryczałtu.

Nasz cel pozostaje niezmienny – zaznaczył premier Matusz Morawiecki. To zapewnienie dobrze płatnych miejsc pracy dla Polaków oraz wspieranie małych i średnich przedsiębiorców – wyjaśnił.

Prezes Rady Ministrów przypomniał także, że rząd doprowadził do znaczącej obniżki podatków dla wszystkich Polaków. To m.in. obniżenie PIT z 18 do 17 proc., wprowadzenie zerowego PIT dla osób do 26. roku życia, obniżenie CIT do 9 proc., czy niższy VAT, m.in. na pieczywo, owoce czy produkty dla niemowląt.

Wierzę, że 2021 r. będzie rokiem odbicia gospodarczego – podkreślił szef rządu. To będzie bardzo dobry rok dla Polski, dla polskich przedsiębiorców i wszystkich Polaków – dodał.

Estoński CIT – szansa dla inwestujących firm

Od 1 stycznia 2021 r. firmy będą mogły się rozliczać z fiskusem w ramach tzw. estońskiego CIT-u. Istotą rozwiązania będzie przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Na zmianie będą mogły skorzystać firmy, które poszukują środków na nowe inwestycje i chcą rozwijać swój biznes.

Tzw. estoński CIT to nowoczesny  sposób opodatkowania, który pozwoli firmom inwestować i ograniczyć do minimum formalności przy rozliczeniu podatków. Nowy system stworzy równe warunki dostępu dużych i mniejszych przedsiębiorstw do finansowania i przywróci uczciwą konkurencję między firmami bez względu na ich wielkość.

Jak skorzystać z tzw. estońskiego CIT-u?

  • Z opodatkowania będzie mogła skorzystać spółka kapitałowa (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna), w której udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłączenie osoby fizyczne.
  • Przychody przedsiębiorstwa nie będą mogły przekraczać rocznie 100 mln zł (w wyniku konsultacji limit został podwyższony z 50 mln zł).
  • Warunkiem skorzystania z tzw. estońskiego CIT-u będzie zatrudnianie co najmniej 3 pracowników (na umowę o pracę) lub ponoszenie miesięcznych wydatków na wynagrodzenia z tytułu innych umów, w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obciążonych PIT i ZUS). Warunek ten nie musi być spełniony od razu. Dla podatników rozpoczynających działalność wystarczający jest wzrost zatrudnienia corocznie o co najmniej jednego zatrudnionego – począwszy od drugiego roku podatkowego – aż do osiągnięcia wymaganego poziomu 3 pracowników.

Obniżka podatków dla przedsiębiorców

Rząd zdecydował dziś także o zwiększeniu atrakcyjności opodatkowania firm w formie ryczałtu. Chodzi o  podniesienie limitu przychodów – z 250 tys. euro do 2 mln euro – warunkującego wybór tej formy opodatkowania.

W 2021 r. podwyższony zostanie również limit przychodów – z 1,2 mln euro do 2 mln euro – uprawniających do korzystania z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT.

Bezpieczny budżet na 2021 r.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt zakłada, że w przyszłym roku dochody budżetu państwa wyniosą 404,4 mld zł, zaś wydatki – 486,7 mld zł. Deficyt wyniesie 82,3 mld zł.

W 2021 r. utrzymane zostaną wszystkie ważne programy społeczne, takie jak Rodzina 500+ (koszt: 41,0 mld zł), czy Dobry Start (koszt: 1,4 mld zł). O ponad 11 mld zł zwiększą się także nakłady na ochronę zdrowia, a emeryci i renciści otrzymają waloryzację świadczeń na poziomie 103,84 proc. (koszt: 9,6 mld zł). Ponadto, w 2021 r. potrzeby obronne Polski będą finansowane na zwiększonym poziomie (do 2,2 proc. PKB).

Relacja państwowego długu publicznego do PKB pozostanie na bezpiecznym poziomie. Na koniec 2020 r. wyniesie 50,4 proc., a w 2021 r. wzrośnie do 52,7 proc.

Więcej informacji na temat decyzji podjętych dziś przez Radę Ministrów znajduje się na stronie: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu.html


Zobacz także