Zlot 30-lecia ZHR


Harcerze w drodze na apel. 04.08.2019 1 z 19

„Druhny i druhowie niech Polska będzie dla Was najważniejszym drogowskazem” – tymi słowami szef rządu zwrócił się do harcerzy podczas Zlotu z okazji 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Wziął udział m.in. w uroczystym apelu oraz ognisku, które rozpalił wraz z harcerzami. Zwiedził także obóz i rozmawiał z jego uczestnikami. 

 

Fot. Adam Guz / KPRM