Zaprzysiężenie rządu i inauguracyjna Rada Ministrów