Wideokonferencja członków Rady Europejskiej dotycząca koronawirusa


Premier podczas wideokonferencji. 17.03.2020 1 z 2

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zwołał wideokonferencję z udziałem unijnych przywódców. Była ona kontynuacją dotychczasowych rozmów, które dotyczyły zaplanowania działań w czterech obszarach współpracy tj. ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, zapewnienie wyposażenia medycznego, promowanie badań oraz zwalczanie skutków gospodarczych i społecznych.

fot. Krystian Maj / KPRM