Uroczystość wręczenia aktów powołania oraz powierzenia obowiązków członkom kierownictwa KPRM