Uroczystość dokonania zmiany w składzie Rady Ministrów