Szczyt V4 i Państw Bałkanów Zachodnich


Premier Viktor Orban oraz premier Mateusz Morawiecki stoją i rozmawiają na lotnisku. 12.09.2019 1 z 15

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w spotkaniu szefów rządów Grupy V4 oraz polityków z państw Bałkanów Zachodnich. W ramach szczytu zostały omówione kwestie unijne m.in. brexit, wieloletni budżet UE na lata 2021-27 oraz polityka klimatyczna. Przyjęta została również wspólna deklaracja premierów państw wyszehradzkich dot. współpracy z regionem Bałkanów Zachodnich.

Fot. Krystian Maj / KPRM