Spotkanie z powstańcami i kombatantami oraz sprzątanie nagrobków z harcerzami