Rada Europejska - dzień drugi


Premier oraz inni politycy podczas obrad. 22.02.2020 1 z 10

Dodatkowe miliardy euro na politykę spójności i Wspólną Politykę Rolną oraz wykluczenie jako źródła dochodów własnych z unijnego budżetu, dochodów z emisji CO2 to jedne z sukcesów negocjacyjnych Polski podczas Szczytu w sprawie budżetu UE na lata 2021-2027 w Brukseli. Negocjacje będą kontynuowane w najbliższym czasie.

fot. Krystian Maj / KPRM