Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Katowicach