Posiedzenia Rządowego Zespół Zarządzania Kryzysowego, Gospodarczego Sztabu Kryzysowego oraz wideokonferencja z samorządowcami