Porozumienie o współpracy na rzecz wzmocnienia regionalnego bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego


04.09.2019 1 z 5

Porozumienie dotyczy współpracy w obszarze reform ukraińskiego rynku gazu, infrastruktury importowej gazu ziemnego Rzeczypospolitej Polskiej, infrastruktury magazynowej Ukrainy oraz eksportu amerykańskiego LNG, a także połączeń gazowych w regionie. Podpisane zostało 31 sierpnia 2019 r. pomiędzy Rzecząpospolitą Polską, Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą. 

Fot. Krystian Maj / KPRM