Odprawa z wojewodami i wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi