Odprawa z wojewodami i spotkanie z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych