Konferencja Szefa KPRM ministra Michała Dworczyka


Minister Michał Dworczyk mówi do mikrofonu na tle ścianki wizyjnej. 16.08.2019 1 z 6

Rządowy projekt dotyczący lotów najważniejszych osób w państwie obejmie m.in. zasady organizacji i zabezpieczenia lotów oraz określi, kto może przebywać na pokładzie samolotu. Projekt będzie opierał się na trzech filarach: jawności, jasnych regułach i odpowiedzialności – zaznaczył szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Fot. Adam Guz / KPRM