Konferencja dot. inwestycji drogowych w województwie lubelskim