III Ogólnopolskie Święto „Wdzięczni Polskiej Wsi”


Premier patrzy na maszyny rolnicze. 13.09.2020 1 z 18

W Bralinie koło Kępna odbyło się III Ogólnopolskie Święto Wdzięczni Polskiej Wsi. Inicjatorem wydarzenia organizowanego od 2018 r. jest premier Mateusz Morawiecki. Jest ono wyrazem wdzięczności dla polskiej wsi oraz rolników za ich ciężką pracę. Z okazji dożynek premier skierował także list do rolników. Podziękował w nim za ciężką pracę i zapewnił o pomocy państwa.

Fot. Adam Guz / KPRM